Realizacja projektu domu studenta szkoły rolniczej w Salzburgu