Drewno klejone krzyżowo CLT BBS

Drewno Klejone Krzyżowo CLT BBS

Szybkie Bezpieczne Trwałe

 

Drewno klejone warstwowo poprzecznie jako stosun- kowo nowa koncepcja konstrukcyjna jest przedmiotem ciągłych badań mających na celu stworzenie jednolitych zasad obliczania i wymiarowania konstrukcji wykonanych w technologii CLT BBS. Nie ulega jednak wątpliwości, że technologia ta ma wiele zalet, wśród których szczególnie podkreślić należy:

– wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną,
– czystą, prostą, sucha i szybką technologię wznoszenia obiektów na skutek prefabrykacji elementów,
– znaczną pojemność cieplną i wilgotnościową, które zwiększają komfort użytkowania budynków,
– wysoką zdolność do przenoszenia obciążeń zarówno w płaszczyźnie jak i prostopadle do płaszczyzny płyty.

Powyższe cechy sprawiają, że technologia ta staje się poważnym konkurentem dla powszechnie stosowanych materiałów budowlanych.
Ze względu na wynikający z naturalności materiału wy- soki komfort użytkowania budynków oczywistym docelowym obszarem zastosowania są budynki przeznaczone na stały bądź czasowy pobyt ludzi, a więc budynki mieszkalne, biurowe czy użyteczności publicznej. Ze względu na wysoką zdolność płyt do przenoszenia obciążeń, dodatkowym obszarem zastosowania stają się obiekty kubaturowe oraz przemysłowe.


Drewno klejone warstwowo poprzecznie (BBS CLT) jest materiałem, który ma szansę zmienić dotychczasowe spojrzenie na samo drewno jak i na prefabrykację usprawniającą realizację obiektu. Z uwagi na omówione walory technologia ta znalazła już zastosowanie w wielu nie- typowych obiektach budowlanych pokazując spore jej możliwości.

 

więcej informacji na temat drewna CLT BBS pod numerem telefonu

tel. 83 307 00 15

tel. 56 3000 184