Dane techniczne elementów stropowych

Dane techniczne Prefabrykowanych Elementów Stropowych z Drewna Klejonego

 

 

Rodzaj drewna

świerkowe

Jakość Powierzchni

- widoczna: strona dolna wizualna / strona gorna przemysłowa

- przemysłowa: obie strony jakość przemysłowa

- w zależności od warunków klimatycznych w pomieszczeniu, w skutek naturalnego pęcznienia i kurczenia się mogą powstać naturalne pęknięcia. Zaleca się wykonanie powłoki malarskiej dopiero po osiągnięciu wilgotności kompensacyjnej 

 

Grubość warstw

Elementy stropowe składają się z belek z drewna klejonego warstwowo o klasie wytrzymałości GL24 o grubości poszczególnych warstw desek do 45 mm.

 

Wilgotność drewna

podczas dostawy 9-13%

 

Tolerancja

- grubość: +/- 1mm

- szerokość: +/- 1mm

- długość: +/- 3mm

 

Klejenie

Spoiwo atestowane przez nadzur budowlany / klej wg. normy EN386, wodoodporny.

Atest dla zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych części budynku

 

Wykonanie krawędzi

- fazowanie ok. 3-5 mm

- na życzenie krawędzie ostre

 

Charakterystyka pęcznienia i kurczenia się

- wilgotność drewna podczas dostawy: 9-13%

- wielkość pęcznienia i kurczenia się na 1% zmiany wilgotności:

a) długość: 0,01-0,02 %

b) promień: 0,19%

c) styczna: 0,34%

- w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach należy oczekiwać wilgotności kompensacyjnej drewna na poziomie 9%

- Charakterystykę kurczenia i pęcznienia drewna należy uwzględnić we wszystkich rysunkach szczegółowych.

 

Właściwości i wartości pomiarowe

- gęstość objętościowa: ok. 465 kg/m3

- przewodność cieplna: R= 0,13 W/mK

- odporność dyfuzyjna u= 20 do 40

 

Charakterystyka pożarowa

Przy odpowiednich warstwach podłogi Elementu stropowego osiągają  klasę odporności ogniowej F30 lub F60

 

Dopuszczalne naprężenia

patrz DIN 1052-1/A1:2004-12

 

Klasa Emisji

E1 < 0,1 ppm

 

Dodatkowe usługi w zakresie obróbki

Gotowe do montażu obrobione elementy wg. specyfikacji.

Elementy mogą zostać wyposażone w zamontowany gwint wewnętrzny umożliwiający wkręcenie haka montażowego na budowie

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani Elementami stropowymi z drewna klejonego warstowowo zapraszamy do kontaktu